Berichten

Berichten uit september, 2016 weergeven

Schreeuwen naar de Hemel.

Afbeelding
Toen ik verstrikt zat in een huwelijk, waarin er dagelijks geweld plaats vond, waren we lid van een gemeente.
Een grote gemeente met vele leden.
Hun kijk op het huwelijk was volgens hun zeer Bijbels.
Ze vertelden, dat er gradaties waren in gezag.
God stond bovenaan.
Hij had dus het hoogste gezag.
God had Zijn gezag gedelegeerd aan de voorganger.
De leden van de gemeente stonden onder het gezag van de voorganger.
Het was als een parapluu.
Zolang je onder die parapluu bleef, was je veilig.
Ook in je huwelijk gold dit.
De man had het hoogste gezag.
Het was hem door God gegeven.
De vrouw hoorde onder zijn parapluu te blijven.
Want dan had je een goed huwelijk. 
Maar als je verwikkeld bent in huiselijk geweld is er van een parapluu geen sprake.
Helaas werden alle signalen afgedaan.
Als vrouw behoorde je je te onderwerpen.
Je man was de priester.
En iedere klacht door mij gemaild werd genegeerd en broeder (mijn ex) zus en zo geantwoord.
Stand firm, houd je poot stijf.
Nou, dat hoefden ze hem niet te vertellen.
D…

Strijd om geen people pleaser te zijn.

De keuze om geen people pleaser te zijn levert dagelijks strijd op.
Het is een mechanisme, waaraan je zou willen gehoorzamen.
Toestemming vragen om er te mogen zijn.
Vanwege een gevoel van gebrek aan verbinding, je ondergeschikt maken aan de ander.
Maar is dat de juiste verbinding leggen met die ander?
Of is het gebrek aan verbinding, geen verbinding ervaren, niets gemeenschappelijks hebben, zoals het is en laat je het verder maar los.
Omdat je weet, dat de ander nu eenmaal anders is.
Is nabijheid willen ervaren vanuit een ondergeschikt maken de juiste insteek?
Of kies je voor de eenzaamheid die je op dat moment ervaart, maar blijf je  trouw aan jezelf?


Ben je een people pleaser?

Afbeelding
Het is al weer een paar dagen geleden, dat ik een blogpost heb geplaatst.
Door het effect van de EMDR is het best pittig.
Er gaat van alles door me heen en het gevoel van onveiligheid overheerst.
Toch wil ik daar niet aan toegeven en maak keuzes, die goed voor me zijn.
Ik heb het Bijbellezen weer opgepakt.
 's Ochtends na "rondje Bella" verdiep ik mij in het Bijbelboek Daniel.
Wat een geweldig boek is dat.
Wat kun je hier veel uit leren.

Naar aanleiding van de eerste hoofdstukken kom ik uit bij het thema "People-pleasers."

Daniel en zijn drie vrienden gaan er niet mee akkoord om het voedsel te eten wat de koning voor schrijft.
Beleefd vragen ze of ze hun eigen voedsel mogen eten.
Ze willen zich niet verontreinigen.

Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. 

Nadat ze tien dagen groente en water tot z…

Geen verbinding. Weer een stuntverhaal.

Gisteren had ik een rustige dag. 
In een bepaald opzicht dan.
Mijn hulp was ziek en zo kon het gebeuren, dat ik zelf aan de stof en de zuig sloeg.
Als je dat niet meer gewend bent is het best zwaar werk.
De stofdoek laten wapperen gaat nog wel.
Maar het zuigen word een ander verhaal.
En vooral als je er ook nog eens een verbouwing aanvastknoopt.
Nou ja, verbouwing dat is een tikkeltje overdreven.
In de hoek van de woonkamer ligt een bos snoeren.
Buiten het zicht, maar wel heel rommelig.
Dus daar besloot ik eens iets aan te doen.
Ik frommelde wat met de snoeren, bekeek de stekkers en 
kwam tot de conclusie dat er loze snoertjes liepen.
Ouderwets, wat deed die stekker nog in de stekkerdoos in de muur?
Niet meer nodig, hup in het kistje met ontelbare snoertjes en stekkers.
Ik maakte mijn klus af en tevreden zonk ik neer achter mijn pc.
Wat???? Geen internetverbinding.
Geen telefoon, geen tv.
Had Bella weer zitten knabbelen?
Ze kan het nog steeds niet laten en had ook gisteren aan de stofzuigermond geproefd…

De huldiging. Over onrecht buiten je schuld om.

Afbeelding
Vandaag is de huldiging van de paralympische sporters. Eerst in de Grote kerk in Den Haag en daarna gaan ze langs bij onze koning. Vanochtend werd ik wakker en er gleed zomaar een verhaal in mijn hoofd. Meestal gebeurd dat anders. Ik leg verbanden en borduur hierop verder.
Maar dit keer was het anders. Het diende zich kant-en-klaar aan. En daarom ben ik ervan overtuigd, dat ik met jullie moet delen.
Huldiging. De afgelopen dagen spraken we met elkaar, over het onrecht wat ons buiten onze schuld overkomen is. We spraken over het verdriet en de diepe pijn, die het veroorzaakt heeft. We spraken over het onbegrip, wat je tegenkomt, omdat mensen nog altijd willen geloven in een rechtvaardige wereld.
Vandaag is het de beurt aan de huldiging. Huldiging van gehandicapte sporters.  Ze hebben zich niet laten belemmeren door hun beperkingen, maar zijn juist met hun beperkingen in staat geweest om goud zilver en brons te behalen. Onrecht en trauma’s leveren in onze ogen beperkingen op. Immers, zo redeneren wij,…

Onrecht gewroken.

Afbeelding
Gelukkig wie nederig van hart zijn,  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.      Zalig zijn de armen van geest;  want hunner is het Koninkrijk der hemelen.         Matteüs 5:3 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.  Zalig zijn zij die treuren; want zij zullen vertroost worden.  Matteüs 5:4 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.      Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.   Matteüs 5:5 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.     Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid;  want zij zullen verzadigd worden.   Matteüs 5:6  Gelukkig de barmhartigen,  want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig zijn de barmhartigen;  want hun zal barmhartigheid geschieden.    Matteüs 5:7  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.    Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.  Matteüs 5:8  Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God…

Onrecht buiten schuld geleden word vergoed.

Wat kun je wanhopig zijn.
Door allerlei gebeurtenissen, die erg waren. Die onverdiend waren en onrechtvaardig.
Je worstelt ermee. Je zoekt de schuld bij jezelf.
Ergens heb je er een aandeel in gehad.
Want anders was het toch niet gebeurd.

Maar er zijn situaties in het leven, waar je geen schuld aan hebt.
Je leeft op een gebroken zondige wereld en er overkomen je dingen waar jij geen schuld aan hebt.
Alleen dat al te mogen concluderen geeft zo'n verlichting.
Die conclusie helpt je uit de cirkel van piekeren.
Jou treft geen blaam.
Het is je overkomen. Je hebt geen schuld.
Want als het je schuld was, kun je vergeving vragen en ontvangen en het is klaar en je kunt verder.
Maar iets waar je geen deel aan hebt, waar moet je dan vergeving voor vragen?
Er gebeuren dingen, erge dingen die jij niet verdiend hebt.
Er gebeuren dingen, waar in dit leven geen vergoeding voor kan komen.
Niets in dit leven kan dat onrecht in jouw bestaan vergoeden.
Al ontvangt de ander een gevangenisstraf, toch zal het jouw pijn…

Lekker koel...

Heerlijk. 
De temperatuur is een stuk lager en het is veel aangenamer.
Bella, de hond en ik hebben sinds dagen weer een stevige wandeling gemaakt.
Ook de mensen van de groenvoorziening hadden er weer zin en baggerden de sloten uit.
Tot groot plezier van de loslopende honden, die nieuwsgierig naderbij kwamen om hun poten erin te planten en ons onze neuzen lieten verfrommelen.
Mensen, wat stinkt dat. 
Het was eigenlijk wel een geur, wat me aan vroeger deed denken.
Mijn broers, van die kwajongens kwamen bemodderd en vuil thuis en stonken een uur in de wind.
Omdat de voorraad kleding niet groot was en alles op de hand werd gewassen, was de reactie niet overmatig enthousiast.
Ze werden gewassen en in hun hemd en onderbroek naar bed gestuurd.

Het is mij nooit gelukt om in een sloot te duiken. 
Hoogstens op een spiegelgladde landweg slingerend van de ene kant naar de andere.
Ik riep mijn auto een halt toe en schreeuwde "Ho maar en stop nou.
Helaas, hij luisterde niet en ik dook de bevroren sloot in.

Wat is waar?

Afbeelding
O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? 
Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?

Galaten 3.

Wie heeft u betoverd?

Als je geleden hebt onder misbruik, huiselijk geweld, dan ben je vooral betoverd.
Wat waar was werd verdraaid en wat een leugen was, werd voor waar aangenomen.
Alles om jou zover te krijgen, dat de dader met jou kon doen wat hij of zij wilde.
De dader schroomt niet om prachtige verhalen op te hangen naar de buitenwereld.
En de buitenwereld gelooft het.
Om er bij te horen neem jij het ook, maar als waarheid aan.
Je…

Ik wens te zijn als Jezus

"Ik wens te zijn als Jezus, zo need'rig en zo goed; Zijn woorden waren vriend'lijk, Zijn stem was altijd zoet. Helaas! 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij; och, Heiland wil mij helpen en maak mij zo als Gij."
"Ik wens te zijn als Jezus, in 't goeddoen nooit vertraagd, dat men van mij kan zeggen: hij doet, wat God behaagt. Helaas! 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij; och, Heiland! wil mij helpen, en maak mij zo als Gij."
"Ach neen, 'k ben niet als Jezus, mijn hart is vol van kwaad. Hoe zal ik ooit zo worden, waar vind ik hulp en raad? Mijn Heiland, wil mij helpen, maak mij van zonden vrij. Dan zal 'k U eens aanschouwen en worden zoals Gij."
En Jezus sprak:
1Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. 2Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagog…

We zijn allemaal slecht.

Wat hebben we daar toch moeite mee.
Om iemand een slecht mens te noemen. Want dan zeggen   we dat we allemaal slecht zijn.
Allemaal tot een moord in staat.
Daar sprak ik over met mijn ouderling,  die op bezoek was.
Ik beweerde het tegendeel.
Er zijn door en door slechte mensen. En dat ben ik niet.
Ik denk, dat we ook onze kinderen mogen en moeten leren dat er door en door slechte mensen zijn.
Dat ze moeten oppassen.

Hoe kwamen we op dat onderwerp?
Gistermiddag ontmoette ik iemand en spraken we over mijn ex.
De dingen, die ik hoorde die de laatste tijd waren gebeurd deed het bloed in mijn aderen bevriezen.
Letterlijk riep ik tijdens ons gesprek het uit naar de Hemel.

 "Heer ziet U het dan niet? Wanneer grijpt U in?
Wanneer stopt het kwaad nu eens?"

Hij leidt velen om de tuin. En hoe kan dat gebeuren?
Omdat we uitgaan van het goede van de mens.
En omdat we onszelf ook slecht vinden.

Wij zijn geen haar beter. Dat klinkt heel vroom.
Maar met vrome gewauwel smeren we onze eigen ogen dicht.

Toen Jez…

Bubbelbadbelieve.

Bubbelbadbelieve...
Mooi woord vind je ook niet? Wat bedoel ik er eigenlijk mee?
Het is een opvatting dat God er is om ons te verwennen.
Ons gelukkig te maken, ons tot ons doel te laten komen,
onze dromen uit te laten komen.
Lees eens, het gaat alleen maar om ons.

Als je door traumatische gebeurtenissen gaat is het heel onzeker.
Je wereld staat te schudden en te trillen.
Als je dan je moet vast houden aan een bubbelbadbelieve red je het niet.
God houdt van mij en maakt me gelukkig.
Hij geneest elke ziekte als ik genoeg geloof heb.
Want dat is Zijn wil.
Hij heeft me al helemaal niet in een situatie van huiselijk geweld gebracht.
Nee, misschien niet gebracht, maar Hij heeft het wel toegestaan.

En God weet wat Hij doet.
Al lange tijd heb ik sterk de behoefte om mijn kennen van God te verdiepen.
Het lijkt op te gaan met het verwerken van het huiselijk geweld.
Telkens als God Zich meer openbaart in Zijn mysterie en 
ik  in aanbidding neerkniel, huil ik mijn angst en pijn bij Hem uit.
Vanuit doodsangst en dre…